7. Sınıf İngilizce Kazanımları 2019-2020

7.sınıf İngilizce kazanımları 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güncel Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına göre hazırlanmıştır. Ortaokul 7. sınıf İngilizce öğretim programı kapsamındaki bu kazanımlar ünitelere (temalara) ve dil becerisine göre sınıflanmıştır. Aşağıdaki tabloda 7. sınıf İngilizce kazanımlarını bulabilirsiniz.

7. SINIF İNGİLİZCE KAZANIMLARI

UNIT 1 – APPEARANCE AND PERSONALITY
Listening

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities.

Spoken Interaction

Students will be able to talk about other people’s appearances and personalities.

Spoken Production

Students will be able to report on apperances and personalities of other people.

Reading

Students will be able to understand a simple text about appearances, personalities, and comparisons including explanations and reasons.

Writing

Students will be able to write simple pieces to compare people.

UNIT 2 – SPORTS
Listening

Students will be able to recognize frequency adverbs in simple oral texts.

Spoken Interaction

Students will be able to ask questions related to the frequency of events.

Spoken Production

Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.

Reading

Students will be able to understand short and simple texts on sports.

Writing

Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs.

UNIT 3 – BIOGRAPHIES
Listening

Students will be able to recognize specific information in oral texts dealing with past events and dates.

Spoken Interaction

Students will be able to talk about past events with definite time.

Spoken Production

Students will be able to describe past events and experiences.

Reading

Students will be able to spot specific information about names and dates in past events in written texts.

Writing

Students will be able to write a short and simple report about past events.

UNIT 4 – WILD ANIMALS
Listening

Students will be able to understand past and present events in oral texts.

Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts.

Spoken Interaction

Students will be able to ask people questions about characteristics of wild animals.

Spoken Production

Students will be able to make simple suggestions.

Students will be able to report on past and present events.

Reading

Students will be able to understand past and present events in simple texts including explanations and reasons.

Students will be able to spot the names of wild animals in simple texts.

Writing

Students will be able to write pieces describing wildlife.

UNIT 5 – TELEVISION
Listening

Students will be able to understand simple oral texts about daily routines and preferences.

Spoken Interaction

Students will be able to ask questions about preferences of other people.

Students will be able to talk about past events and personal experiences.

Spoken Production

Students will be able to state their preferences.

Students will be able to describe past events in a simple way.

Reading

Students will be able to understand simple texts about daily routines and preferences.

Students will be able to understand simple texts about past events.

Writing

Students will be able to write pieces about daily routines and preferences.

UNIT 6 – CELEBRATIONS
Listening

Students will be able to recognize utterances related to suggestions, needs and quantity of things.

Spoken Interaction

Students will be able to talk about arrangements and sequences of actions.

Spoken Production

Students will be able to make suggestions.

Students will be able to express needs and quantity.

Reading

Students will be able to understand texts about celebrations.

Writing

Students will be able to write invitation cards.

UNIT 7 – DREAMS
Listening

Students will be able to understand utterances about predictions and future events in simple oral texts.

Spoken Interaction

Students will be able to talk about simple predictions.

Spoken Production

Students will be able to report on simple predictions.

Reading

Students will be able to understand short and simple texts about predictions.

Writing

Students will be able to write pieces about predictions and future events.

UNIT 8 – PUBLIC BUILDINGS
Listening

Students will be able to recognize the names of the public buildings.

Students will be able to understand explanations with reasons.

Spoken Interaction

Students will be able to give explanations with reasons.

Spoken Production

Students will be able to report on explanations with reasons.

Reading

Students will be able to understand simple expressions and recognize familiar words about explanations with reasons.

Writing

Students will be able to write pieces about explanations with reasons.

UNIT 9 – ENVIRONMENT
Listening

Students will be able to understand phrases and the highest frequency vocabulary about environment.

Students will be able to follow how a simple process is described in clear oral texts.

Spoken Interaction

Students will be able to talk about obligations.

Students will be able to give simple instructions for a specific process.

Spoken Production

Students will be able to give a simple description or presentation of a process.

Reading

Students will be able to identify specific information in various texts about environment.

Writing

Students will be able to write short, simple messages about environment.

Students will be able to write short description of a process.

UNIT 10 – PLANETS
Listening

Students will be able to identify the discussion topic about popular science in simple oral texts.

Spoken Interaction

Students will be able to make simple comparisons.

Students will be able to talk about past events.

Spoken Production

Students will be able to report on general truths in various ways.

Reading

Students will be able to identify specific information in various texts about facts and general truths.

Students will be able to identify specific information about past events.

Writing

Students will be able to write short and basic descriptions of facts and general truths.

Bunları da beğenebilirsin