2. Sınıf İngilizce Kazanımları 2019-2020

2.sınıf İngilizce kazanımları 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güncel Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına göre hazırlanmıştır. İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programı kapsamındaki bu kazanımlar ünitelere (temalara) ve dil becerisine göre sınıflanmıştır. Aşağıdaki tabloda 2. sınıf İngilizce kazanımlarını bulabilirsiniz.

2. SINIF İNGİLİZCE KAZANIMLARI

UNIT 1 – WORDS
Listening Students will be able to identify words that are common to both Turkish and English.
Speaking Students will be able to use the correct word to identify certain objects, people or animals.
UNIT 2 – FRIENDS
Listening

Students will be able to understand simple expressions about greeting and meeting someone.

Students will be able to understand when someone introduces himself or herself.

Speaking

Students will be able to use everyday expressions for greeting and meeting someone.

Students will be able to ask questions to learn someone’s name.

Students will be able to ask questions to find out how they are doing.

Students will be able to introduce themselves in a simple way.

UNIT 3 – IN THE CLASSROOM
Listening Students will be able to understand instructions and follow short, simple directions.
Speaking

Students will be able to tell others how to do things in the classroom.

Students will be able to ask for clarification by asking the speaker to repeat what has been said.

Students will be able to express and respond to thanks.

UNIT 4 – NUMBERS
Listening

Students will be able to identify and understand the names of some classroom objects.

Students will be able to recognize the numbers from 1 to 10.

Students will be able identify quantities of things.

Speaking

Students will be able to express the correct names of the classroom objects.

Students will be able to count numbers from 1 to 10

Students will be able express quantities of things.

UNIT 5 – COLORS
Listening Students will be able to identify colors of things.
Speaking

Students will be able to name the colors of things.

Students will be able to talk about the colors they like.

Students will be able to express quantities of things.

UNIT 6 – AT THE PLAYGROUND
Listening Students will be able to understand short, simple suggestions.
Speaking

Students will be able to make suggestions in a simple way.

Students will be able to ask and answer simple questions.

UNIT 7 – BODY PARTS
Listening Students will be able to understand the names of their body parts.
Speaking

Students will be able to tell the names of their body parts.

Students will be able to give short, simple and oral instructions.

UNIT 8 – PETS
Listening

Students will be able to identify certain pet animals.

Students will be able to follow short and simple oral instructions about the names and locations of pet animals.

Speaking

Students will be able to say the names of certain pet animals.

Students will be able to say where the animals are by pointing out them.

UNIT 9 – FRUIT
Listening Students will be able to recognize the names of fruit.
Speaking

Students will be able to talk about the fruit they like.

Students will be able to tell others to do things with fruit by pointing out them

UNIT 10 – ANIMALS
Listening

Students will be able to recognize the names of certain animals.

Students will be able to understand common expressions about abilities.

Speaking

Students will be able to talk about the animals they like/dislike.

Students will be able to talk about abilities.

Kaynak mufredat.meb.gov.tr
Bunları da beğenebilirsin